-
 
 
เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค ปี     ด้วย  |  


จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 3  หมู่ ส่งเกรดแล้ว 3 หมู่ ตรวจสอบเกรดแล้ว 3 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยคณะG.LecG.Labลงผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
101110521Quantitative Methods for Business Economics3G513038พัฒน์ พัฒนรังสรรค์8/3/2017 7:08:10 PM8/7/2017 2:53:07 PM
201110598Special Problems3G51303พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์7/4/2017 4:33:24 PM7/5/2017 9:59:06 AM
301355501English Required by Graduate School3T820039ศุภาภาส คำโตนด8/3/2017 9:33:24 PM8/4/2017 3:10:24 PM

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา2220
2วิทยาการจัดการ0000
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ0000
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา0000
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา1110
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
   
รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน