-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01110531Advanced Financial Business Economics
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5203
  3533
  01110542International Marketing Business Economics
 • อาจารย์วลัยภรณ์ อัตตะนันท์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  2828
  01110551Business Econ. of Project Analysis & Evalua.
 • อาจารย์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5203
  3533
  01110553Advanced Business Economics Policies
 • อาจารย์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5202
  3737
  01110595Independent Study
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5202
  2424
  01110597Seminar
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 1-XG65513Sat-8.30-17.30 : 5202
  3737
  01110599Thesis
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 6-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513

  513
  Sat-8.30-17.30 : 5202
  1313
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์กุสุมา ตันจำรัส
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  3636
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ศุภาภาส คำโตนด
 • 3-XJ01
  XD26(1)
  (ภาคปกติ)
  800W-9.00-12.00 : 10105
  119
  03759211Financial Management
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ01
  (ภาคปกติ)
  800W-13.00-16.00 : 10105
  65
  03770523Quality Management for Industry
 • อาจารย์พงษ์ภัค บานชื่น
 • 3-XJ60
  XG80
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-12.00 : 10105
  2120
  03770523Quality Management for Industry
 • อาจารย์พงษ์ภัค บานชื่น
 • 3-XJ01
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9.00-12.00 : 10105
  99
  03770528Industrial Supply Chain Management
 • อาจารย์พงษ์ภัค บานชื่น
 • 3-XJ60
  XG80
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-13.00-16.00 : 10105
  2120
  03770544Innovation Strategies for Industry
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ01
  (ภาคปกติ)
  800M-9.00-12.00 : 10105
  1111
  03770591Research Methods in Indus.Adminis.& Develop.
 • อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-9.00-12.00 : 10105
  1919
  03770591Research Methods in Indus.Adminis.& Develop.
 • อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
 • 3-XJ01
  (ภาคปกติ)
  800Tu-13.00-16.00 : 10105
  99
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ80
  (ภาคพิเศษ)
  505-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ80
  XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  506-33
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ80
  (ภาคพิเศษ)
  507-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  508-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  511-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุมพฏ บริราช
 • 3-XJ80
  XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  512-22
  03770595Independent Study
 • อาจารย์นิภา นิรุตติกุล
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  513-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์พงษ์ภัค บานชื่น
 • 3-XJ80
  XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  514-22
  03770595Independent Study
 • อาจารย์อัควรรณ์ แสงวิภาค
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  515-11
  03770596Selected Topics in Indus.Adiminis.& Develop.
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3 XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-16.00 : 10106
  77
  03770597Seminar
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 1-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  505-1919
  03770597Seminar
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • อาจารย์เจษฎา
 • อาจารย์สมบูรณ์
 • อาจารย์กิติยา
 • อาจารย์จุมพฏ
 • อาจารย์ฐิติมา
 • อาจารย์นิภา
 • 1-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800-88
  1 2 3


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน